Osobní odběr zdarma na 26 prodejnách

Grafické návrhy koupelny - podmínky

Co budeme od vás potřebovat?

Stavební plán nebo náčrtek místnosti s uvedením rozměrů stěn, přizdívek, pultů, nik, dveří a oken.U dveří a oken musí být uvedeny i vzdálenosti od rohu, u oken také výška parapetu okna.

U podkrovních koupelen je potřeba přiložit řez místností nebo náčrtek zkosení stropu s uvedením rozměrů zkosení.

Máte-li již pevně vyvedeny přívody vody a odpadů, je potřeba je zaměřit a zakreslit včetně jejich umístění. V náčrtku by mělo být zakresleno přibližné rozmístění zařizovacích předmětů.


Jak probíhá zadání a zpracování?

Na naší prodejně si společně s odborným prodejcem vyberete obklady, dlažbu a zařizovací předměty, zkontrolujete půdorys/náčrt místnosti. Vyberete si variantu zpracování a vyplníte formulář pro objednání návrhu. 

Návrh předáme na grafické centrum, které vytvoří a zašle první náhledy na váš e-mail.Pokud budete požadovat na návrhu provést nějaké úpravy, zašlete požadavek s jejich popisem zpět e-mailem grafikovi, který má váš projekt na starosti. Pokud budete s vizualizací spokojeni, zašlete nám souhlas. Po odsouhlasení návrhu vám zpracujeme finální podobu, která obsahuje výpis množství obkladu a dlažby, okótovaný půdorys, obkladový panel použité skladby obkladu. Tuto kompletní složku zašleme zpět na váš e-mail.


Grafický návrh ZDARMA?

Varianta grafického návrhu BASIC je ZDARMA


Varianty zpracování vizualizací a nové ceny

 Varianta 1)  Počet návrhů  2) Počet úprav 3) Počet pohledů   Cena varianty MO na kmenové prodejně
 BASIC (koupelna + WC)  1 2+2  3+3  ZDARMA
 EXPRES  1 1 990 Kč
 WC  1 400 Kč 

EXPRES - náhledy do druhého dne, bližší informaci získáte u našich odborných prodejců


1) Počet grafických návrhů (vizualizací) koupelny 
Jednotlivé grafické návrhy koupelny se mohou lišit skladbou obkladu, sérií obkladu, zařizovacími předměty a jejich rozmístěním. Návrhy jsou zpracovány na určitý půdorys koupelny, nikoliv do různých koupelen. 

2) Úprava obkladu
Možnost provedení dodatečných úprav vybrané série obkladu, po vytvoření návrhu (změna skladby obkladu, změna barevného provedení v rámci vybrané série atd.). Do úprav obkladu nelze zahrnout změnu půdorysu, záměnu zařizovacích předmětů a jejich umístění, ani záměnu série obkladu. 

3) Počet pohledů
Různé pohledy do navržené koupelny. Jeden pohled je shora a ostatní z rohu místnosti. 

4) Další návrh koupelny 
Pokud si chcete vybírat z více návrhů koupelny, máte možnost si tento další návrh objednat. 

5) Další úprava obkladu 
Máte možnost objednat si další úpravu obkladu, pokud jste již vyčerpali počet úprav, které jsou součástí vámi objednané varianty vizualizace. 

6) Panorama 360° 
K variantě BASIC je možnost si přiobjednat virtuální prohlídku Vaší koupelny prostřednictvím panoramatické fotografie. Tvorba této fotografie se provádí až po odsouhlasení finální podoby grafického návrhu. Ukázky panoramy 360° naleznete na webu www.koupelnova-galerie.cz.

7) NOVINKA - Vizualizace s grafikem
Na prodejnách Praha - Černý Most, Praha - Zličín, Čimelice, Opatovice nad Labem, Karlovy Vary je možné připravit si návrh 3D vizualizace společně s grafikem. Před schůzkou s grafikem je potřeba vybrat s našimi prodejci zařizovací předměty, obklady, dlažby a vytvořit půdorys koupelny nebo WC. Cena je za jednu koupelnu a WC. Více informací u našich prodejců.

Chci si sjednat schůzku

Podmínky vizualizací

 • Objednaná varianta grafického návrhu koupelny včetně příplatků se platí předem již při předání podkladů pro zpracování vizualizace.
 • „GRAFICKÝ NÁVRH KOUPELNY ZDARMA“ tedy získáte v případě objednání základní varianty BASIC.
 • Cena vizualizace zahrnuje jednu místnost.
 • Pokud tomu tak nebude, nejsme povinni zálohu za zpracování grafického návrhu vrátit.
 • Při nákupu zboží přes e-shop či přes další obchodní firmu se částka za vizualizace nevrací.
 • Po předání všech podkladů se zpracuje návrh koupelny, který je zaslán e-mailem zákazníkovi ke schválení.
 • Po odsouhlasení návrhu zákazníkem se zpracuje kompletní vizualizace.
 • Kompletní vizualizace obsahuje půdorys s kótami středu zařizovacích předmětů, panel skladby obkladu s výškou jednotlivých pásů obkladů, rozpis množství použitého obkladu.
 • Vizualizace neobsahuje spárořezy jednotlivých stěn, ale obsahuje již zmíněný panel skladby obkladů.
 • Odsouhlasenou vizualizaci obdržíte v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou uvedete do formuláře při objednání. Pokud máte připlacenou Panorama 360° (panoramatická fotografie koupelny, ve které se můžete rozhlížet jako byste v ní právě stáli), obdržíte jí od nás taktéž v elektronické podobě. 

Termíny zpracování vizualizace

 • První návrhy variant BASIC a WC zpracujeme nejdéle do 5 pracovních dnů od obdržení všech potřebných podkladů.
 • První návrhy varianty EXPRES obdrží zákazník na e-mail do 19:00 následujícího pracovního dne po zadání na vzorkovně.
 • Změny v návrzích u variant BASIC a WC zpracujeme do 5 pracovních dnů od jejich obdržení. 
 • Změny v návrzích u varianty EXPRES obdrží zákazník do 2 pracovních dnů od jejich předání e-mailem grafickému specialistovi.
 • Ukončenou vizualizaci odesíláme do 2 pracovních dnů od konečného odsouhlasení návrhů e-mailem zákazníkovi.
 • Uvedené termíny jsou platné pokud zákazník reaguje na jednotlivé kroky do 5 pracovních dnů od jejich zaslání.

Na některých prodejnách SIKO mohou platit jiné podmínky. Informujte se na vámi navštívené prodejně SIKO.


Chceme se plně věnovat vašim potřebám, proto doporučujeme sjednat si nezávaznou schůzku s naším odborným prodejcem.
 

Chci si sjednat schůzku