Co nabízíme

Zakládáme si na otevřenosti kultury

  • nasloucháme, každý má možnost mluvit s majiteli firmy
  • každý má možnost přijít s nápadem
  • ptáme se na názor, jsme otevřeni kritice, protože se z ní učíme
  • komunikujeme

Nabízíme lidem práci, ve které jsou dobří, a která je baví .

Nejsme svázáni kolonkami v organizační struktuře, chceme, aby lidi dělali to, co jim nejlépe jde a čím mohou naši firmu posunout vpřed. Každý dostane šanci ukázat to nejlepší, co umí

Hledáme kreativní lidi, kteří jsou schopni uvést zajímavou myšlenku v život, lidi s nadšením, pracovité.

Máme velké plány - expandujeme na nové trhy a potřebujeme schopné lidi.

Hlavní zásady naší práce a firemní kultury jsou formulovány v našich hodnotách.