Staňte se fanouškem
  • Čeština

Hydroizolace Ceresit CL50 12,5 kg

Dvousložková elastická hydroizolace na cemento-polymerové bázi pro hydroizolaci podkladu před lepením obkladů a dlažby. Nová receptura.

Celý popis

Značka: Ceresit Série: CL50 Kat. č.: CL5012
Cena:
1 589  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Obsah

Popis

Dvousložková elastická hydroizolace pro utěsnění podkladu proti vodě a vlhkosti před lepením obkladů a dlažby v interiéru i exteriéru, jako např. balkóny, terasy, koupelny či bazény. Vhodná pro podlahová vytápění. Lepení obkladů již po 5 hodinách. Nová receptura CL50 ve 12,5 kg balení zaručuje lepší vlastnosti aplikace i samotného produktu ve srovnání s původní verzí CL50 v 10kg balení. Nová tekutější konzistence umožňuje velmi dobré zpracování (lze nanášet i štětcem a válečkem).

 

Přehled nebezpečných látek:

Složka B

Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složka A

Portlandský cement

 

Dráždivost pro kůži, kategorie 2

H315 Dráždí kůži.

 

Vážné poškození očí, kategorie 1

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

korozivitaziravost

Hmotnost a balení

Hmotnost 12,50  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Druh výrobku hydroizolace
Objem v balení 12,5 kg
Oblast použití exteriér i interiér
Série
Skladovatelnost 12 měsíců
Typ dvousložková
Značka Ceresit

Dotazy

Naposledy navštívené produkty