Staňte se fanouškem
  • Čeština

Lepidlo Mapei Elastorapid 31,25 kg šedá (C2FTE S2)

Cementové, dvousložkové, superflexibilní (vysoce deformovatelné) lepidlo nejvyšší třídy na trhu (C2FTE S2). Rychletvrdnoucí, se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zpracovatelnosti.

Rolls Royce mezi lepidly!

Celý popis

Značka: Mapei Série: Elastorapid Kat. č.: ELASTORAPID
Cena:
1 845  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Obsah

Popis

Dvousložkové cementové, vysoce deformovatelné (třída S2), rychletvrdnoucí lepidlo s rychlou hydratací, s prodlouženou dobou zavadnutí a sníženým skluzem, pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene citlivého na výkvěty, na kritických podkladech: terasách, balkonech, bazénech, průmyslových provozech, atd. Umožňuje rychlý postup prací. Pochůznost již po 2-3 hodinách, spárování po 4 hodinách (v závislosti na prostředí).

Přehled nebezpečných látek:

Složka B:

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení č. 1272/2008 (CLP).

Směs neobsahuje látky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

 

EUH210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

reakční směs 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]

and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1): Může vyvolat

alergickou reakci.

Složka A:
- Portlandský cement

Kontakt cementu s tělesnými tekutinami (např. potem a očními tekutinami) může způsobit podráždění nebo popáleniny. Produkt může způsobit podráždění při styku s kůží a očima.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Vážné poškození očí, kategorie 1

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Dráždivost pro kůži, kategorie 2

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3
Senzibilizace kůže, kategorie 1
korozivitaziravost

Hmotnost a balení

Hmotnost 31,25  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Barva základní šedá
Druh lepidla dvousložkové
Druh výrobku lepidlo
Charakteristika rychletvrdnoucí
Objem v balení 31,25 kg
Oblast použití exteriér i interiér
Série
Skladovatelnost A: 12 měsíců, B: 24 měsíců
Typ dle normy C2FTE S2
Značka Mapei

Dotazy

Naposledy navštívené produkty