Staňte se fanouškem
  • Čeština

Lepidlo Mapei Keralastic 5 kg šedá (R2)

Zdokonalené, dvousložkové (reakční), polyuretanové lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene.

Celý popis

Značka: Mapei Série: Keralastic Kat. č.: KERALASTIC5
Cena:
1 271  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Obsah

Popis

Speciální polyuretanové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního a umělého kamene, pro všechny typy mramoru a skleněných mozaik v interiérech i exteriérech na podlahy a stěny, a to na všechny podklady používané ve stavebnictví. Je určen zejména na kovové povrchy, dřevo, azbestocement, gumu, PVC, linoleum. Trvale pružné, kdy v souvislé vrstvě vytváří nepropustnou vrstvu, na kterou je možné stejným materiálem lepit obklady a dlažby. Díky tomu se dá říci, že jde tedy svým způsobem o lepidlo 2v1 (lepidlo a hydroizolace).

 

Přehled nebezpečných látek:

Složka A:
- epoxidová pryskyřice bisfenol A (epichlorhydrin)

Hořlavý. Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

ziravost

Složka B:
- 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; benzylalkohol, bis[(dimethylamino)methyl]phenol
- 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol; fenol, styrenovaný

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Způsobuje poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H302+H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

ziravostkorozivita

Hmotnost a balení

Hmotnost 5,00  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Barva základní šedá
Druh lepidla dvousložkové
Druh výrobku lepidlo
Charakteristika vysoce flexibilní
Objem v balení 5 kg
Oblast použití exteriér i interiér
Série
Skladovatelnost 24 měsíců
Typ dle normy R2
Značka Mapei

Dotazy

Naposledy navštívené produkty