Z důvodu rekonstrukce skladu je dočasně omezen výdej zakázek e-shopu na prodejně Praha-Černý Most. Využijte prosím prodejny Praha-Zličín a Jesenice. Děkujeme za pochopení.
Staňte se fanouškem
  • Čeština

Lepidlo Mapei Keralastic T 10 kg (R2T)

Výhody

Značka
Mapei
Série
Keralastic T
Obklady, dlažby
Lepidla
Kat. č.:
KERALASTICT104
Číst dotazy

Zdokonalené, dvousložkové (reakční), polyuretanové lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi a se sníženým skluzem na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene.

Celý popis

Nákup

Cena:
2 420  Kč/ks

Běžná dodací lhůta 7 dní
Sdílejte na
Obsah

Keralastic T je tixotropní verzí lepidla Keralastic. Díky sníženému skluzu (označení T) je vhodná aplikace i na svislé stěny. Ostatní vlastnosti zůstávají zachovány.

Speciální polyuretanové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního a umělého kamene, pro všechny typy mramoru a skleněných mozaik v interiérech i exteriérech na podlahy a stěny, a to na všechny podklady používané ve stavebnictví. Je určen zejména na kovové povrchy, dřevo, azbestocement, gumu, PVC, linoleum. Trvale pružné, kdy v souvislé vrstvě vytváří nepropustnou vrstvu, na kterou je možné stejným materiálem lepit obklady a dlažby. Díky tomu se dá říci, že jde tedy svým způsobem o lepidlo 2v1 (lepidlo a hydroizolace).

 

Přehled nebezpečných látek:

Složka A:
- epoxidová pryskyřice bisfenol A (epichlorhydrin)

Hořlavý. Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

ziravost

Složka B:
- 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol;4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)
- 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramin; bis[(dimethylamino)methyl]fenol

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Způsobuje těžké poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

ziravostkorozivitavykricnik

Hmotnost a balení

Hmotnost
10 kg
Balení
1 ks

Technické parametry

Druh lepidla
dvousložkové
Druh výrobku
lepidlo
Charakteristika
vysoce flexibilní
Objem v balení
10 kg
Oblast použití
exteriér i interiér
Série
Keralastic T
Skladovatelnost
24 měsíců
Typ dle normy
R2T
Značka
Mapei

Soubory ke stažení

Naposledy shlédnuté produkty