Staňte se fanouškem
  • Čeština

Renovace spár Ceresit Reno Fuge 7 ml bílá

Ceresit RENO FUGE obnovovač spár je ideální pro obnovení vzhledu starých a vybledlých spár obkladů a dlažeb. Použití je možné na stěnách i podlaze, celý prostor tak získá svěží a čistý vzhled. Umožňuje přesnou a jednoduchou aplikaci. Zasychá již po 60 minutách. Díky vysoké efektivnosti vydrží jedno balení až na 60 m spáry o šířce 2 mm.

Dostupný v bílé barvě. Obsah náplně 7 ml.

Videoprezentace zde

Celý popis

Značka: Ceresit Série: Reno Fuge
Cena:
123  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Kód dodavatele: 0000012412 Kat. č.: RENOFUGE
Obsah

Popis

Před aplikací RENO FUGE obnovovače spár, musí být spáry, suché, zbavené nečistot, prachu, mastnoty, zbytků čisticích prostředků a dalších nepřídržných částí. V případě potřeby omyjte spáry vodou a nechte vyschnout.

Přehled nebezpečných látek:

Tenzid

Obsahuje směs isothiazolinonů (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H331 Toxický při vdechování.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Hmotnost a balení

Hmotnost 0,20  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Barva popisná bílá
Barva základní bílá
Druh výrobku renovace spár
Objem v balení 7 ml
Série
Skladovatelnost 12 měsíců
Značka Ceresit

Dotazy

Naposledy shlédnuté produkty