Staňte se fanouškem
  • Čeština

Renovace spár Ceresit Reno Fuge 7 ml bílá

Ceresit RENO FUGE obnovovač spár je ideální pro obnovení vzhledu starých a vybledlých spár obkladů a dlažeb. Použití je možné na stěnách i podlaze, celý prostor tak získá svěží a čistý vzhled. Umožňuje přesnou a jednoduchou aplikaci. Zasychá již po 60 minutách. Díky vysoké efektivnosti vydrží jedno balení až na 60 m spáry o šířce 2 mm.

Dostupný v bílé barvě. Obsah náplně 7 ml.

Videoprezentace zde

Celý popis

Značka: Ceresit Série: Reno Fuge Kat. č.: RENOFUGE
Cena:
126  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Obsah

Popis

Před aplikací RENO FUGE obnovovače spár, musí být spáry, suché, zbavené nečistot, prachu, mastnoty, zbytků čisticích prostředků a dalších nepřídržných částí. V případě potřeby omyjte spáry vodou a nechte vyschnout.

Přehled nebezpečných látek:

Tenzid

Obsahuje směs isothiazolinonů (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H331 Toxický při vdechování.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Hmotnost a balení

Hmotnost 0,20  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Barva popisná bílá
Barva základní bílá
Druh výrobku renovace spár
Objem v balení 7 ml
Série
Skladovatelnost 12 měsíců
Značka Ceresit

Dotazy

Naposledy navštívené produkty