Podporujeme

Jako vedoucí společnost na trhu chceme být příkladem a podporujeme užitečné projekty v různých oblastech. Uvědomujeme si, že ne všichni mají stejné možnosti. Nejsme lhostejní a snažíme se pomáhat těm, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Dlouhodobě podporujeme nadace, charitativní organizace, občanská sdružení a zájmové organizace (jak na celostátní, tak regionální úrovni) mezi které patří Dobrý anděl, Sdružení na ochranu ohrožených dětí, Mamma HELP... Finančně, věcně či osobní pomocí zaměstnanců přispívá SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ na sportovní, charitativní a ekologické aktivity, na výchovu, na zdraví a humanitární účely. Není nám lhostejné životní prostředí, proto se snažíme všemi možnými způsoby naplňovat zásady jeho ochrany. Řídíme se heslem, jeden čin dokáže více, než tisíce slov.

Podpora sportu a kulturních projektů

Chceme, aby lidé dosahovali svých cílů - jak na poli sportovním, tak na poli kulturním. Proto sponzorujeme mnoho projektů (regionálního, celorepublikového a mezinárodního významu), díky čemuž jsou schopni svých cílů dosáhnout.

Organizační pravidla:

 • Sponzoring jménem SIKO KOUPELNY je součástí aktivní strategie společnosti. Upřednostňujeme proto vyhledávání a organizaci sponzorských projektů dle našich kritérií, zaměření a rozpočtu.
 • Převážná většina nevyžádaných příchozích žádostí neodpovídá prioritám a/nebo možnostem společnosti. Nehledě na to však některé návrhy mohou být pro nás užitečnou příležitostí.
 • Všechny žádosti, obdržené úsekem vnějších vztahů společnosti, ať již v písemné či v elektronické poště, jsou posouzeny v souladu s vnitřními předpisy a vždy odpovězeny odesílateli, pokud je známý.
 • Všechny námi podporované akce jsou podloženy smluvním dokumentem resp. dokumenty dle vnitřních směrnic společnosti a musí respektovat hodnoty a zásady společnosti SIKO KOUPELNY, schválené priority a rozpočet.
Kontakt: Lenka Petrová

Žádosti prosím posílejte nejméně s dvouměsíčním předstihem.

Následuje zkrácený seznam aktivit, které podporuje SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ:

Občanská sdružení a charita

 • DOBRÝ ANDĚL, nadace
 • Krása pomoci, nadace
 • Zdravotní klaun, o.p.s.
 • Centrum Bazalka, o.p.s
 • DEMENTIA I.O.V., z.ú.
 • DEBRA ČR
 • Domácí hospic Athelas Písek
 • Grains of sand, z.s.
 • Nadační fond Domácí Anděl 
 • Projekt Šance, o.s.
 • Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s
 • HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.
 • Nadační fond Zlatý Oříšek
 • Nadační fond EDUZMĚNA
 • Post Bellum, z.ú.
 • Nadační fond KLUB SRDCAŘŮ
 • LUPULUS, s.r.o.
 • Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s
 • Rotary Club Písek
 • Třeboňská nocturna
 • Římskokatolická farnost Čimelice 
 • Vysokoškolské katolické hnutí ČR
 • Nadační fond nezávislé žurnalistiky
 • Jihočeské divadlo, p.o.
 • Divadlo Spejbla a Hurvínka
 • Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
 • Domov sv. Karla Boromejského
 • Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
 • Mirotické setkání loutek a hudby
 • Milevské maškary
  a další…

Sport

 • AFK Opatovice nad Labem - fotbal
 • SK Slavia Praha – fotbal a.s.
 • Judo Show Cup
 • AC Čimelice - atletika
 • HC Strakonice - hokej
 • IHC Písek - hokej
 • FC Písek - fotbal
 • SK SIKO Čimelice - fotbal
 • FC ZVVZ Milevsko - fotbal
 • FK Protivín - fotbal
 • SIKO Futsal mládežnická liga
 • LIBA ACADEMY – hokejová akademie Košice
 • JK-DENI Laziště – jezdecký klub
 • Junior Cycling Projekt Team Písek
 • TJ Sokol Písek
 • TJ Sokol Blatná
 • Joggesko z.c.
 • JNS CHEERLEADERS
  a další…

Společnost SIKO KOUPELNY a.s. je hrdým členem Family Business Network Czech. Česká pobočka prestižní celosvětové asociace rodinných firem The Family Business Network International (FBN). Ta sdružuje 4 000 rodin ze 65 zemí a jejich 16 000 rodinných příslušníků, z nichž 6 400 je z nástupnické generace

Family Business Network vznikla v roce 2016 jako nezisková organizace. Jejím cílem je podporovat a rozvíjet středně velké a velké české rodinné firmy napříč generacemi.
Pro své členy FBN Czech pravidelně pořádá setkání na témata relevantní jak pro majitele rodinných firem, tak i jejich nastupující generaci a rodinné příslušníky. FBN Czech umožňuje výměnu zkušeností mezi rodinnými firmami podpořenou expertízou českých i zahraničních odborníků. Členové FBN Czech se také mohou účastnit exklusivních mezinárodních konferencí pořádaných Family Business Network International a dalších desítek akcí a konferencí organizovaných partnerskými asociacemi FBN po celém světě.

Více informací získáte na webových stránkách FBN Czech:

www.fbnczech.cz

undefined
Oslovuje mě základní myšlenka FBN ‚Rodiny rodinám’. Myšlenka sdílení podnikatelských zkušeností v rámci společenství lidí, kteří se pravidelně scházejí, osobně se poznají a důvěřují si. Je to platforma, kde se mohu cítit skutečně jako v kruhu rodinném. Těším se na každé další setkání, a to nejen proto, že se potkám s blízkými přáteli, ale dopředu vím, že budu ze setkání odcházet obohacena o další užitečné poznatky.
Jaroslava Valová
Zakladatelka SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ