Staňte se fanouškem
  • Čeština

HG101 Odstraň.cement.povlaků 1l

HG odstraňovač cementových povlaků odstraňuje z dlažby cementové a vápenaté povlaky po spárování, aniž by jakkoliv narušil spáry.

Celý popis

Značka: HG Série: HG
Cena:
205  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Kód dodavatele: 0000014993 Kat. č.: HGOCP
Obsah

Popis

HG odstraňovač cementových povlaků je vhodný pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb včetně přírodního kamene jako je např. norská břidlice, granit a křemen apod, které neobsahují soli vápníku. HG odstraňovač cementových povlaků nenarušuje spáry, ale díky chemické reakci povrch spáry dokonce vytvrzuje a spáry se tím stávají odolnější vůči nečistotám. Před použitím čištěný povrch nejprve namočte čistou vodou. Poté přípravek HG odstraňovač cementových povlaků nařeďte vodou dle návodu a naneste jej na podlahu pomocí kartáče nebo mopu a nechte působit 15-20 minut. Po tuto dobu udržujte podlahu mokrou roztokem tohoto přípravku. Pak ještě jednou pořádně vydrhněte kartáčem, roztok odstraňte mopem a nakonec omyjte čistou vodou. 1 litr přípravku HG odstraňovač cementových povlaků je dostatečný na 20-50m2 plochy.

Přehled nebezpečných látek:
- kyselina orthofosforečná
- D-gluconic acid
- šťavelová kyselina
- propan-2-ol
- Isotridecanol, ethoxylated

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

korozivita

Hmotnost a balení

Hmotnost 1,00  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Druh výrobku odstraňovač
Objem v balení 1 l
Použití na cementové povlaky
Série
Skladovatelnost 7 let
Značka

Dotazy

Naposledy shlédnuté produkty