Staňte se fanouškem
  • Čeština

HG290 Odstraň.silik.tmelu 100ml

HG odstraňovač silikonového tmelu je speciálně vyvinutý pro velmi snadné odstraňování silikonu z různých povrchů.

Celý popis

Značka: HG Série: HG
Cena:
219  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Kód dodavatele: 0000014993 Kat. č.: HGOSK
Obsah

Popis

HG odstraňovač silikonového tmelu odstraňuje silikon z povrchů jako je nerezová ocel, smalt, sklo, různé druhy plastů, keramické obklady a dlažba, přírodní kámen a podobné povrchy. HG odstraňovač silikonového tmelu příjemně voní, snadno se nanáší a nepoškozuje zmíněné povrchy. Mnoho jiných druhů tmelů, jako butylen-, akrylát- a univerzální tmel, zanechává zbytky, které jsou pomocí přípravku HG odstraňovač silikonového tmelu rovněž odstranitelné. Silikon určený k odstranění odřízněte nožem co nejblíže povrchu. Silikon, který nemá být odstraněn, pečlivě zakryjte páskou. HG odstraňovač silikonového tmelu naneste v silné vrstvě přiloženým štětcem a nechte 15 minut působit. Poté odstraňte zbytky silikonu speciální přiloženou stěrkou. Pokud silikon nejde snadno odstranit, prodlužte dobu působení přípravku. Následně očistěte povrch vodou a čistou utěrkou od případných zbytků přípravku HG odstraňovač silikonového tmelu.

Pozor, přípravek HG odstraňovač silikonového tmelu reaguje s lakem, proto ho nepoužívejte na lakované povrchy!

Přehled nebezpečných látek:
- (R)-p-mentha-1, 8-diene
- Alkanes, C9-12-iso-
- Cellulose, ethyl ether

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

plamenziravostzdravi

Hmotnost a balení

Hmotnost 0,10  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Druh výrobku odstraňovač
Objem v balení 100 ml
Použití na silikonové tmely
Série
Skladovatelnost 7 let
Značka

Dotazy

Naposledy shlédnuté produkty