Staňte se fanouškem
  • Čeština

Slovo na závěr

Jaroslava Valová  |  Před SIKO  |  Historie SIKO  |  Katalogy  |  Slovo na závěr 

Příběh Jaroslavy a její rodiny se zdá být téměř pohádkový. Splnění tohoto „českého snu“ však nebylo dílem kouzel, ale neutuchající vůle a tvrdé dřiny všech, jež se na rozvoji SIKO podíleli. Jaroslava měla obrovské štěstí a setkala se s řadou loajálních a kvalitních spolupracovníků, bez nichž by příběh SIKO nikdy nevyrostl do podoby, v níž je dnes.

Proto všem, kteří byli a jsou stále ochotni dávat ve svém úsilí a kreativitě něco hodnotného navíc, patří zasloužený dík a ocenění. Všichni takoví lidé, ať již pracují na jakékoliv pozici, jsou důležitými členy SIKO rodiny. A stejně tak do ní budou vždy přivítání i noví spolupracovníci, kteří svými schopnostmi, nadšením a loajalitou přispějí dalšímu rozvoji. I přes úspěch na tuzemském i zahraničním trhu zůstává firma v majetku rodiny, která ji i řídí. Syn Tomáš je generálním ředitelem, syn Víťa je ředitelem pro strategii a dcera Jana, která je momentálně na mateřské dovolené, zastává pozici předsedkyně dozorčí rady. Rodina se postupně rozrostla o 8 vnoučat, z nichž ta nejstarší už ve firmě pomáhají jako brigádníci.

Spojujícím faktorem a inspirací pro efektivní řízení jsou jedinečné HODNOTY FIRMY (více zde) zformulované do dvanácti základních pravidel, umístěných všem neustále na očích. Všechna jsou důležitá, jedno z pravidel však zakladatelka považuje za zásadní a vštěpuje ho svým spolupracovníkům od samého začátku podnikání. Zní jednoduše: „Mysli na druhého v řadě“. Neboli dělej vše tak, aby se na tvoji práci mohl každý spolehnout a bezchybně na ni navázat. To platí jak směrem ke spolupracovníkům, tak i směrem k zákazníkům.

Celý příběh zakladatelky také provází neokázalá skromnost a tvrdá práce. Žádné rodinné sídlo, soukromé letadlo či jachta. Kdo ji znal dříve, ví, že je stále stejná. Práce a rodina jsou její hlavní prioritou a životním příběhem.

Pokud vás příběh Jaroslavy a její rodiny zaujal a máte k němu nějaké otázky či připomínky, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu zakladatelka@siko.cz.

Sdílejte na