Staňte se fanouškem
  • Čeština

Co od práce čekám

Je to jedna z nejzákladnějších a zároveň nejdůležitějších otázek, se kterou se sekáte během pohovoru. Proto doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost na její přípravu a důkladně si rozmyslet, jak se chcete prezentovat. Nad touto otázkou je vhodné zamyslet se nejlépe hned ve dvou rovinách.
  • Proč se hlásíte do společnosti SIKO
  • Proč se hlásíte na konkrétní pozici v rámci daného oddělení

Proč se hlásíte do společnosti SIKO

Naše společnost cílí na kandidáty, kteří si zakládají na dlouhodobé a kvalitní spolupráci, založenou na oboustranné otevřené komunikaci a zodpovědném jednání. Doporučujeme Vám si vyhradit čas a důkladně prostudovat alespoň některé z mnoha článků publikovaných nejen na našich webových stránkách, ale i na internetu. Stejně tak všem uchazečům pomůže pochopit cestu naší společnosti, a kam se ubíráme, pokud si pročtou historii naší společnosti a příběh naší zakladatelky. Pokud jste se v našem příběhu našli, určitě Vám to zodpoví otázku, z jakého důvodu se k nám hlásíte.

Proč se hlásíte na konkrétní pozici v rámci daného oddělení

Rozumíme složitosti tohoto druhého bodu. Ano, nemáte zatím potřebné informace, neznáte hierarchii a složení naší společnosti. Nicméně ani to Vám nezabrání, abyste na pohovor mohli přijít s rozmyslem, kam se Vaše další kroky mají ubírat.

Neexistují zde žádné špatné odpovědi. Někteří preferují dlouhodobý úvazek na jedné pozici, ve které nabydou maximální odbornost, jiní zase by rádi své zkušenosti promítli do budoucího kariérního postupu směrem k vedení procesů nebo lidí. Proto jsme vždy rádi, když kandidáti mají alespoň rámcovou představu, čeho, za jak dlouho a jak chtějí dosáhnout.

Na nás je pak zbytek během pohovoru s Vámi projit a zejména nastavit reálné očekávání a představit možnosti, které jsme schopni do budoucna nabídnout. Pojďme se o tom pobavit!

Sdílejte na