Staňte se fanouškem
  • Čeština

Firemní hodnoty

Siko je pro všechny své zákazníky spolehlivým a inspirujícím partnerem. Usilujeme o to, abychom byli jedinou správnou volbou pro každou koupelnu. Jsme sehraný tým profesionálů a naším společným cílem je vybudovat firmu evropského významu.
Naším posláním je inspirovat každého k tomu, aby ze své koupelny vytvořil oázu pohody a relaxace. Nabízíme chytrá řešení s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem zákazníka. Jsme výjimeční tím, že již více než 25 let tvoříme koupelny, jako by byly naše vlastní.

HODNOTY, které ctíme při naplňování této vize:

Se zákazníkem jednáme vždy s respektem

Respekt a úcta jsou základem dlouhodobě dobrých vztahů. Naší předností je osobní přístup ke každému zákazníkovi. Pokud se dostaneme se zákazníkem do sporu, řešíme jej v klidu a konstruktivně. Neříkáme, že něco nejde, nebo že to není naše chyba, ale snažíme se problém věcně vyřešit. Za všech okolností se snažíme, aby zákazník odešel spokojený.

Komunikujeme jasně a včas

Předáváme vždy jasnou a úplnou informaci. Vždy si ujasníme, co od druhého očekáváme. Nepředpokládáme, že ho to napadne. Raději řekneme či napíšeme o dvě věty více, vše zrekapitulujeme a ujistíme se, že si vzájemně rozumíme. Bez toho nemá náš kolega šanci splnit úkol dobře. Na každý mail, který vyžaduje reakci, odpovíme nejpozději do druhého dne. Když danou záležitost hned nevyřešíme, přislíbíme alespoň termín dořešení. Pokud je to vhodné, dáme přednost osobnímu řešení před neosobním mailem.

Myslíme na druhého v řadě

Děláme každou práci tak, aby na ni mohl druhý snadno a bezchybně navázat. Např. při skládání krabic na paletu dáváme krabice nápisem ven. Když dojde papír v tiskárně, doplníme ho, i když už si nic nebudeme tisknout. Pokud máme na mobilu nepřijatý hovor, zavoláme zpět, atd.  Maximální spolehlivost každého z nás je základem této hodnoty. K druhým se chováme vždy tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.

Jsme pozitivní a vstřícní

Za všech okolností šíříme dobrou náladu a optimismus. Netváříme se, jako když nás práce nebaví. V zaměstnání trávíme podstatnou část našeho života, proto se jej snažíme zpříjemnit sobě i ostatním. Každého pozdravíme, raději podruhé, než vůbec. Nešetříme úsměvem, poděkováním či pochvalou. Pozitivní postoj dokáže víc než argumentace za každou cenu.

Hledáme způsoby, ne důvody

Vždy máme na paměti motto „kde je vůle, tam je cesta“. Když se setkáme s novým úkolem, překážkou nebo problémem, nejdříve přemýšlíme o způsobech, jak je zvládneme. Ne o důvodech, proč to nejde. V řešení problémů vidíme příležitost, jak se posouvat dál. Jsme proaktivní – nehledáme chyby v prostředí, ale prostředí sami vytváříme.

Orientujeme se na výsledek a změny jsou pro nás výzvou

Snaha nestačí, důležitý je výsledek. Neustále se ptáme sami sebe, co jsme pro úspěch udělali. V případě obtíží nemluvíme o tom, že jsme se snažili, ale přemýšlíme o tom, proč výsledek neodpovídá naší snaze. Úspěch je náš společný závazek, proto se neustále a systematicky zlepšujeme. Na nezbytné změny pohlížíme jako na příležitost, nikoliv jako na komplikaci. Ve všem, co děláme, je naším cílem dlouhodobá prosperita, nikoliv krátkodobý zisk.

Učíme se z chyb a nevymlouváme se

Dělat chyby je lidské, avšak opakování stejné chyby nelze tolerovat. Když uděláme chybu, přiznáme svůj omyl a nevymlouváme se. Nesplnění úkolu nelze svádět na to, že už jsme „to“ někam poslali, že jsme „to“ někomu říkali, když jsme „to“ následně nezkontrolovali a neurgovali. Z každé chyby se poučíme a zajistíme změnu procesu tak, aby se stejný problém již neopakoval.

Jsme poctiví a loajální 

Poctivost a loajalita jsou základem naší vzájemné důvěry. Netolerujeme podvod ani lež. Nepomlouváme firmu. Nekritizujeme nikoho za jeho zády. Nebojíme se upozornit na nepravosti. Je nepřípustné kritizovat poměry ve firmě, aniž bychom předali konstruktivní podněty svému nadřízenému. Jen tak bude náš tým táhnout za jeden provaz.

Kvalita ve všem, co děláme, je naší prioritou

Jsme posedlí kvalitou ve všem, co jsme schopni osobně ovlivnit. Neustále usilujeme o zvyšování kvality zboží, které prodáváme. Hledáme podněty pro zkvalitnění servisu a služeb, které poskytujeme. Vylepšujeme procesy a vztahy na všech úrovních a ve všech ohledech. Kvalita je hodnotou, v níž nechceme dělat žádné kompromisy.

Jsme šetrní a omezujeme byrokracii

Jsme dobří hospodáři a chováme se k firmě, jako by byla naše vlastní. Způsob, jakým přemýšlíme o nákladech, je naší konkurenční výhodou. Díky této šetrnosti ve všech ohledech jsme se z ničeho dostali tam, kde jsme. Všude hledáme úspory, omezujeme byrokracii a šetříme životní prostředí.
Pokud máme pocit, že nějakou práci děláme zbytečně, že daný papír je nepotřebný nebo tři formuláře by se mohly sloučit do jednoho, upozorníme na to. Rozlišujeme přitom nutnou kontrolu zajišťující plynulý chod firmy od zbytečného papírování. Na čem je možné ušetřit, ušetříme, co je možné zjednodušit, zjednodušíme.

Dáváme si zpětnou vazbu

Bez vzájemné otevřené zpětné vazby se nemůžeme posouvat dál. Jsme lidé a máme potřebu podělit se o své pocity, úspěchy i neúspěchy. Vyžadujeme od svého nadřízeného, aby s námi alespoň jednou za rok mluvil mezi čtyřma očima. Zároveň i my dáváme zpětnou vazbu svému nadřízenému i kolegům. Hodnotíme konstruktivně a s případnými návrhy na konkrétní řešení.

Iniciativu vždy vítáme

Každý z nás může přispět ke společnému úspěchu svými nápady nebo podněty ke zlepšení. Podporujeme všechny návrhy pro zkvalitnění služeb, procesů nebo spolupráce na všech úrovních a všech pracovištích.
Každý vedoucí pracovník je zodpovědný za poskytnutí reakce na jakýkoliv konstruktivní podnět, včetně jeho předání zodpovědným kolegům. Všichni děláme vše pro to, aby žádný dobrý návrh nezapadl a našel praktické uplatnění.

 
Sdílejte na