Vážení zákazníci, informujte se prosím o otevírací době SIKO prodejen ve dnech 28. a 29. 10. 2016, děkujeme.
Staňte se fanouškem
  • Čeština

Vzdělávání v SIKO

Jsme známí naším důrazem na prvotřídní služby, toho ale nemůžeme dosáhnout pouze kvalitními výrobky, ale také díky důkladně proškolenému personálu, který svou práci vykonává s čistým srdcem. Proto poskytujeme několik úrovní školení pro naše zaměstnance, dle jejich pozice a potřeb. Spokojený a kvalitně vyškolený personál tvoří základ firmy, můžeme proto garantovat důkladné a cílené proškolení pro všechny nově nastupující kolegy i cílené školení v průběhu. Zbytek je pak na vás!

Vzdělávání zaměstnanců v rámci programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Společnost SIKO KOUPELNY a.s. 1.6.2013 zahájila realizaci projektu Odborné vzdělávání prioritou firmy SIKO KOUPELNY a.s., reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.0056

Projekt č. 2 (2013 - 2015)

Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost

Hlavním cílem projektu je navázat na v minulosti vytvořený komplexní program vzdělanosti a prohloubit zaměstnancům firmy odbornou způsobilost. Odborné vzdělání je klíčem k úspěchu každé firmy. Vzdělávání prochází napříč celým podnikem od managementu, obchodu, servisu až po skladníky. Do projektu bude zapojeno 344 mimopražských zaměstnanců.

Vzdělávání bude rozvrženo do několika oblastí - management, obchod, servis a doprava, sklad, THP a znalost systému SAP. Dále bude vyškolen interní lektor, který zajistí výuku ve znalosti reklamačního procesu a používání reklamačního systému RS zaměstnanců na pozicích servis, sklad, obchod.

Aktivní stárnutí Na vzdělávací systém bude navázán talent management, kde bude v průběhu projektu vytipováno 5 zaměstnanců, kteří budou moci prokázat své schopnosti a postoupit na vyšší pozici.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Společnost SIKO KOUPELNY a.s. v současné době realizuje projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců.

Ke stažení

 

Vzdělávání zaměstnanců v rámci OPLZZ - projekt č. 1 (2009 - 2011)

Název projektu: Komplexním rozvojem zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti SIKO KOUPELNY a.s., /CZ.1.04/1.1.02/35.00228/

Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Velikost projektu: 6 470 148 Kč 

Výše dotace: 6 470 148 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2009

Datum ukončení realizace projektu: 31. srpna 2011

Společnost SIKO KOUPELNY a.s. je v současnosti největší specializovanou sítí prodejen v oboru vybavení koupelen, která působí ve 40 prodejnách a zaujímá významné místo na trhu v České republice. Své produkty a služby nabízí nejen konečným spotřebitelům, ale i velkoobchodníkům z řad obchodních a stavebních společností. Významnou část odbytu představují i zahraniční odběratelé. 

Společnost se zaměřuje na odbornost veškerého personálu, který považuje za základ kvalitního přístupu k zákazníkovi. Rozvíjí své zaměstnance na všech pracovních pozicích systémem zaškolování a vzdělávání.  

Cílem projektu je podpořit kompletní rozvoj zaměstnanců. Projekt se týká 349 mimopražských zaměstnanců společnosti a je zaměřen na systematické prohloubení profesního vzdělávání s cílem dosáhnout vyšší úrovně znalostí a dovedností v klíčových oblastech a především zvýšení jejich profesionality. Bude tak vytvořen trvalý systém profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti SIKO KOUPELNY a.s. z oblasti TOP managementu, obchodního oddělení, developerského oddělení, skladníků, maloobchodních prodejců a dalších. 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Ke stažení

 

Vzdělávání zaměstnanců v rámci programu - Praha Adaptabilita

Dotace EU na vzdělávání

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“

Název projektu SIKO - PROZÁKAZNICKY ORIENTOVANÁ ČESKÁ FIRMA

r.č. CZ.2.17/1.1.00/31486, v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita 

Velikost projektu: 1.144.168,-Kč
Výše dotace: 881.924,- Kč
Projekt byl realizován od února 2009 do července 2010

Cílem projektu bylo podpořit komplexní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání v oblasti měkkých dovedností a doplnění odborné kvalifikace. Na základě identifikovaných potřeb jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany zaměstnavatele, byly vybrány skupiny zaměstnanců z oblastí TOP managementu,obchodního oddělení a developerského oddělení, které jsou do projektu zapojeny.

V rámci projektu úspěšně proběhly tyto aktivity :

  • Školení developerů - tato klíčová aktivita byla úspěšně zrealizována v červnu 2009
  • Inovace programu vzdělávání - tato klíčová aktivita byla úspěšně zrealizována v červenci 2009
  • Školení TOP managementu - tato klíčová aktivita byla úspěšně zrealizována v měsíci březnu 2010
  • Manažerská školení - tato klíčová aktivita byla úspěšně zrealizována v měsíci únoru 2010

Skupina lidí byla proškolena v rámci klíčové aktivity Z prodavače prodejním poradcem I, II, III - tato klíčová aktivita byla úspěšně zrealizována v měsíci březnu 2010

Získané znalosti a dovednosti jsou účastníky hodnocené jako velmi užitečné a pomáhají jim v každodenní praxi.

I z hlediska zaměstnavatele jsou ohlasy kladné – došlo ke zvýšení výkonnosti a díky zlepšení komunikačních dovedností a prohloubení znalostí v práci s informačním systémem i k zefektivnění pracovních procesů těchto proškolených skupin zaměstnanců. 

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy 
Sdílejte na