Staňte se fanouškem
  • Čeština

Vzdělávání zaměstnanců v rámci OPLZZ - projekt č. 1 (2009 - 2011)

Název projektu: Komplexním rozvojem zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti SIKO KOUPELNY a.s., /CZ.1.04/1.1.02/35.00228/
Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Velikost projektu: 6 470 148 Kč 

Výše dotace: 6 470 148 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2009

Datum ukončení realizace projektu: 31. Srpna 2011

Společnost SIKO KOUPELNY a.s. je v současnosti největší specializovanou sítí prodejen v oboru vybavení koupelen, která působí ve 40 prodejnách a zaujímá významné místo na trhu v České republice. Své produkty a služby nabízí nejen konečným spotřebitelům, ale i velkoobchodníkům z řad obchodních a stavebních společností. Významnou část odbytu představují i zahraniční odběratelé. 

Společnost se zaměřuje na odbornost veškerého personálu, který považuje za základ kvalitního přístupu k zákazníkovi. Rozvíjí své zaměstnance na všech pracovních pozicích systémem zaškolování a vzdělávání.  

Cílem projektu je podpořit kompletní rozvoj zaměstnanců. Projekt se týká 349 mimopražských zaměstnanců společnosti a je zaměřen na systematické prohloubení profesního vzdělávání s cílem dosáhnout vyšší úrovně znalostí a dovedností v klíčových oblastech a především zvýšení jejich profesionality. Bude tak vytvořen trvalý systém profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve společnosti.

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti SIKO KOUPELNY a.s. z oblasti TOP managementu, obchodního oddělení, developerského oddělení, skladníků, maloobchodních prodejců a dalších. 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Ke stažení

Sdílejte na