text.skipToContent text.skipToNavigation

Spárovací hmota Mapei Keracolor FF 5 kg jasmín (CG2WA) 5N13005AU

272 Kč / ks

Skladem > 5 ks

Náš kód zboží: KERACOL5130

Kategorie: Mapei , Spárovací hmoty , Keracolor FF

Přehled nebezpečných látek:

- Portlandský cement
- hydroxid vápenatý

Dráždí dýchací orgány a kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Kontakt cementu s tělesnými tekutinami (např. potem a očními tekutinami) může způsobit podráždění nebo popáleniny.

H315 Dráždí kůži.
Dráždivost pro kůži, kategorie 2

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Vážné poškození očí, kategorie 1

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Senzibilizace kůže, kategorie 1

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3Hmotnost a balení
Balení 1 ks
Hmotnost balení 5 kg
Objem v balení 5 kg
Druh výrobku spárovací hmota
Barva popisná jasmín
Barva základní béžová
Typ cementová
Základní rozměry
Šířka spáry do 6 mm
Technické parametry
Typ dle normy CG2WA
Skladovatelnost 12 měsíců
Série Keracolor FF
Značka Mapei
Záruční lhůta 2 roky

Přidat recenzi

*
* Povinné