text.skipToContent text.skipToNavigation

Spárovací hmota Mapei Kerapoxy 5 kg vanilka (RG) 4513105

1 446 Kč / ks

Dvousložková epoxidová spárovací hmota odolná vůči kyselinám, pro výplň spár šířky nejméně 3 mm. Je použitelná i jako lepidlo.
Běžná doba dodání 7 dní

Náš kód zboží: MAPX5131

Kategorie: Mapei , Kerapoxy , Spárovací hmoty

Dvousložková, epoxidová spárovací hmota, kterou lze použít i jako lepidlo, odolná vůči kyselinám (různé průmyslové prostory), vhodná do bazénu a do prostor s vysokými nároky na hygienu (kuchyně, potravinářský průmysl, nemocnice, laboratoře, lázně, wellness centra apod.). Pro šířku spár min. 3 mm. Snadno se udržuje. Určeno pro interiéry a exteriéry.

Přehled nebezpečných látek:

Složka A:
- epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; (alkoxymethyl)oxiran (alkyl C12-C14); bisfenol F

Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka B:
- 3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin; 3,6,9-triazaundekamethylendiamin tetraethylenpentaminn

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Hmotnost a balení
Balení 1 ks
Hmotnost balení 5 kg
Objem v balení 5 kg
Druh výrobku spárovací hmota
Barva popisná vanilka
Barva základní béžová
Typ epoxidová
Základní rozměry
Šířka spáry 3 mm a více
Technické parametry
Typ dle normy RG
Skladovatelnost 24 měsíců
Série Kerapoxy
Značka Mapei
Záruční lhůta 2 roky

Přidat recenzi

*
* Povinné