Naše hodnoty

Jsme RODINNÁ FIRMA a na tom si zakládáme. Žádný anonymní korporát. Naše firemní kultura stojí na silných hodnotách, které jsou unikátní.

Protože jsme tyto HODNOTY sami tvořili desítky let a skutečně je PROŽILI

Nečeká vás žádné video show ani zábavná talk show. Videa zachycují rozšířené POSELSTVÍ MAJITELŮ dalším GENERACÍM kolegů v celé firmě.

Disciplína a spolehlivost

 • Jsme pověstní tím, že vždy chodíme včas. Dochvilnost tvoří výjimečnost.
 • K druhému se chováme tak, jak chceme, aby se on choval k nám.
 • Řád a pořádek vytváří prostředí, kde je spoleh jeden na druhého.
 • Umění přiznat chybu je ctnost. Z chyb se učíme, abychom je neopakovali.
 • Pravidla by vždy měla být v rovnováze s tvůrčí svobodou. Méně je více.


„Myslete na druhého v řadě“
Jaroslava Valová, zakladatelka společnosti

Nadšený zákazník

 • Umíme udělat krok navíc, dobrý skutek, který vytvoří pocit „WOW“.
 • Myslíme hlavou zákazníka. Neustále ověřujeme, zda si opravdu rozumíme.
 • Pokud se objeví problém, tak se nevymlouváme, ale hledáme řešení.
 • Tvoříme dlouhodobý vztah, nikoliv krátkodobý zisk. Jen tak vzniká důvěra.
 • Naší službou je komplexnost. Od A do Z. Od nápadu k finální realizaci.

„Nejlepší způsob, jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.“
Friedrich Nietzsche, německý filosof

Pozitivita a radost z práce

 • Kolega pomůže, protože chce, ne protože musí. Pomoc vytváří radost.
 • V naší kultuře si vážíme práce druhého, umíme ji ocenit, poděkovat.
 • I negativní zpětná vazba se dá dát konstruktivně, se zájmem o druhého.
 • Náš ideál je nakažlivá dobrá nálada. Ta se šíří na zákazníky i naše rodiny.
 • Aby to vše bylo možné, tak je naší základní hodnotou dodržování hodnot.

„V práci trávíme třetinu života. Tak si to pojďme trochu užít.“
Tomáš Vala, generální ředitel 

Česko+Slovenská rodinná firma

 • Značka SIKO symbolizuje hrdost v kombinaci s pokorou.
 • Chceme ostatním ukazovat, že to jde. Inspirujeme vším, co děláme.
 • Rodinná firma, to je zdravý a dlouhodobý růst pro další generace.
 • Nezapomínáme na naše kořeny a dlouhou společnou cestu z „obýváku".
 • Charakterizují nás přátelské vztahy, vzájemný respekt a poctivost.

„Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“
Tomáš Garrigue Masaryk, československý prezident

Odvaha měnit budoucnost

 • Spojujeme moderní technologie a šikovné lidi. Postupně měníme celá odvětví.
 • Neustále se snažíme zlepšovat i uvnitř. Více jednoduchosti, méně byrokracie.
 • Každý může přicházet s nápady. I s těmi na první pohled bláznivými.
 • Drobné zlepšení detailu zlepšuje fungování celku. Malé kroky tvoří ty velké.
 • Nehledáme důvody, ale způsoby. Kde je lidská vůle, tam je vždy cesta.

„Úplně spokojený nebudu nikdy, ale šťastný uvnitř jsem neustále.“
Michal Pastier, slovenský podnikatel