Staňte se fanouškem
  • Čeština

Hydroizolace Ceresit CR166 32 kg

Dvousložková hydroizolace k utěsnění staveb a stavebních částí proti vodě.

Celý popis

Značka: Ceresit Série: CR166 Kat. č.: CR166
Cena:
3 566  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Obsah

Popis

Dvousložková, cementová, elastická těsnicí malta k hydroizolaci staveb a stavebních dílců proti vodě. Odolává i vlhkosti z negativní strany podkladu. Vhodná pro hydroizolaci balkonů, teras, mokrých prostor, základového zdiva, bazénu a nádrží na vodu. Pro použití v interiéru a exteriéru.

 

Přehled nebezpečných látek:

Složka B

Látka nebo směs nejsou nebezpečné podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP).

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka A
- Portlandský cement

Dráždivost pro kůži, kategorie 2
H315 Dráždí kůži.

Vážné poškození očí, kategorie 1
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

korozivitaziravost

Hmotnost a balení

Hmotnost 34,00  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Druh výrobku hydroizolace
Objem v balení 32 kg
Oblast použití exteriér i interiér
Série
Skladovatelnost 12 měsíců
Typ dvousložková
Značka Ceresit

Dotazy

Naposledy navštívené produkty