Staňte se fanouškem
  • Čeština

Lepidlo Mapei Keralastic T 10 kg šedá (R2T)

Zdokonalené, dvousložkové (reakční), polyuretanové lepidlo s velmi dobrými vlastnostmi a se sníženým skluzem na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene.

Celý popis

Značka: Mapei Série: Keralastic T Kat. č.: KERALASTICT104
Běžná dodací lhůta 7 dní
Cena:
2 420  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Obsah

Popis

Keralastic T je tixotropní verzí lepidla Keralastic. Díky sníženému skluzu (označení T) je vhodná aplikace i na svislé stěny. Ostatní vlastnosti zůstávají zachovány.

Speciální polyuretanové lepidlo pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního a umělého kamene, pro všechny typy mramoru a skleněných mozaik v interiérech i exteriérech na podlahy a stěny, a to na všechny podklady používané ve stavebnictví. Je určen zejména na kovové povrchy, dřevo, azbestocement, gumu, PVC, linoleum. Trvale pružné, kdy v souvislé vrstvě vytváří nepropustnou vrstvu, na kterou je možné stejným materiálem lepit obklady a dlažby. Díky tomu se dá říci, že jde tedy svým způsobem o lepidlo 2v1 (lepidlo a hydroizolace).

 

Přehled nebezpečných látek:

Složka A:
- epoxidová pryskyřice bisfenol A (epichlorhydrin)

Hořlavý. Dráždí oči a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

ziravost

Složka B:
- 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol;4,4'-methylenbis(cyclohexylamin)
- 3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramin; bis[(dimethylamino)methyl]fenol

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Způsobuje těžké poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H373Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

ziravostkorozivitavykricnik

Hmotnost a balení

Hmotnost 10,00  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Barva základní šedá
Druh lepidla dvousložkové
Druh výrobku lepidlo
Charakteristika vysoce flexibilní
Objem v balení 10 kg
Oblast použití exteriér i interiér
Série
Skladovatelnost 24 měsíců
Typ dle normy R2T
Značka Mapei

Dotazy

Naposledy shlédnuté produkty