Staňte se fanouškem
  • Čeština

CL 806 odstranění silikon.zbytků 200 ml

Jedná se o prostředek v gelové konzistenci. Aplikuje se štětcem na zbytky silikonu. Po delším působení je možno plastovou stěrkou seškrábnout přebytečnou nabobtnalou hmotu.

Technický list ke stažení zde.

Celý popis

Značka: Rako Série: CL806
Cena:
599  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Kód dodavatele: 0000010118 Kat. č.: LBCL806
Obsah

Popis

Přehled nebezpečných látek:
- (R)-p-mentha-1, 8-dien (D-limonen)
- C12-15-alkylalkoholy, ethoxylované, 7EO

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

plamenkorozivitaziravostzdravi

Hmotnost a balení

Hmotnost 0,20  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Druh výrobku odstraňovač
Objem v balení 200 ml
Použití na silikonové zbytky
Série
Skladovatelnost 36 měsíců
Značka Rako

Dotazy

Naposledy shlédnuté produkty