Staňte se fanouškem
  • Čeština

HG204 ochr. politur. přírod.kámen. 250ml

HG ochranná politura pro přírodní kámen je neviditelný prostředek, který chrání mramor a další druhy vápencového přírodního kamene před vsakováním vody, před skvrnami, nečistotami a vodním kamenem.

Celý popis

Značka: HG Série: HG
Cena:
399  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Kód dodavatele: 0000014993 Kat. č.: HGOPPK
Obsah

Popis

Mramor je porézní a absorbuje nejrůznější nečistoty. HG ochranná politura pro přírodní kámen dokáže vyplnit póry v přírodním kameni tak, aby byl ideální k použití v koupelnách, na kuchyňské pracovní desky, na okenní parapety a na stoly. Přípravek HG ochranná politura pro přírodní kámen je vhodný rovněž pro venkovní použití a významně snižuje riziko vyblednutí, zvětrání, vzniku plísní a řas nebo popraskání v důsledku mrazu.

Použití: přípravek HG ochranná politura pro přírodní kámen nanášejte v dostatečném množství rovnými a jednosměrnými tahy malířským válečkem nebo štětcem. Na svislých plochách vždy postupujte shora dolů. Cca po 4 minutách odstraňte veškerý přebytečný přípravek (kapalinu) čistým hadříkem nepouštějícím vlas. Povrch bude odolný vůči oleji, mastnotě, nečistotě a vodě po 24 hodinách od aplikace.

Přehled nebezpečných látek:
- Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy
- xylen

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

plamenvykricnikziravostzdravi

Hmotnost a balení

Hmotnost 0,25  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Druh výrobku ochranná politura
Objem v balení 250 ml
Použití pro přírodní kámen
Série
Skladovatelnost 7 let
Značka

Dotazy

Naposledy shlédnuté produkty