Staňte se fanouškem
  • Čeština

HG240 Barva na spáry-bílá 250 ml

HG barva na spáry je výjimečný výrobek pro barvení a přebarvování spár glazovaných obkladů a dlažeb. Vyrábí se pouze v bílé barvě.

Celý popis

Značka: HG Série: HG
Cena:
439  Kč/ks

Toto zboží můžete vidět i v našich prodejnách Zobrazit prodejny

Máte dotaz? Podívejte se na co se ptají ostatní Číst dotazy

Kód dodavatele: 0000014993 Kat. č.: HGBSB
Obsah

Popis

Před použitím přípravku HG barva na spáry, je důležité, aby byl ošetřovaný povrch spár vždy čistý a suchý. Odstraňte povlaky vodního kamene přípravkem HG profesionální odstraňovač vodního kamene (HG modrý hagesan), očištěné spáry důkladně opláchněte a nechte uschnout. Pomocí štětce naneste přípravek HG barva na spáry v hojném množství a nechte barvu min. 1 hodinu a max. 2 hodiny schnout. Poté obklady navlhčete vodou a nechte 5 minut působit. Stěnu následně vyčistěte od přebytečné barvy pomocí přiložené sanitární houby.

 

Přehled nebezpečných látek:

- amoniak roztok
- 4,5-dichloro-2-octyl-2Hisothiazol-3-one

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Hmotnost a balení

Hmotnost 0,25  kg
Balení 1 ks

Technické parametry

Druh výrobku barva
Objem v balení 250 ml
Použití na spáry - bílá
Série
Skladovatelnost 7 let
Značka

Dotazy

Naposledy shlédnuté produkty